Funkis

Kulturkul

- för alla sinnen


Helena Hansson och Zara Eriksson är lärare i kursen Kulturkul.

Kulturkul vill vara en stimulerande och utforskande kurs för barn och unga med olika funktionsvariationer och/eller särskilda behov. Här får du möjlighet att, utifrån dina egna förutsättningar, utvecklas och ha roligt med olika konstformer. Vi blandar teater, sång, musik, rörelse och bild. Verksamheten anpassas så långt det är möjligt efter dina enskilda behov.

Undervisningen sker i grupp under ledning av två pedagoger. Personliga assistenter är välkomna.

Vid anmälan är det möjligt att lämna information om funktionsnedsättningen om du vill att vi i förväg ska känna till dina förutsättningar.

Var och när är undervisningen?

Torsdagar 15.00–16.00, Skolgatan 53 (E-huset)
Torsdagar 16.10–17.10, Skolgatan 53 (E-huset)

Ansök här

Funktionsinriktad musikterapi (FMT)

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en individuell, ickeverbal, neuromuskulär terapi. Terapeuten använder specialkomponerade melodier som spelas på piano, och adepten erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler. Genom denna metod för naturlig utveckling, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras adeptens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för Funktionsinriktad musikterapi är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
    Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.

Funktionsinriktad musikterapi bidrar till kulturnämndens verksamhetsplan i Uppsala kommun när det gäller det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, utvecklandet av aktiviteter för att stärka individen och minska social oro samt ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det går att anmäla sig till musikterapi från 6 års ålder. Du kan gå i musikterapi samtidigt som du är elev i ett annat ämne

Läs mer om FMT-metoden

Ansök här

Uppdaterad: