Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) riktar sig till elever från första årskursen på gymnasiet. Eleverna ska ha förutsättningar att efter programmet kunna söka till en högskole-, folkhögskole- eller annan motsvarande högskoleförberedande utbildning i musik. Ambitionen ska under studierna på det avancerade programmet vara så hög att tid dagligen avsätts för egen övning. Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår. Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast i årskurs 1 på gymnasiet.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning (1–2 valfria stycken) och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 30 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas körer är obligatoriskt för sångare. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Undervisning i biinstrument kan erbjudas vid behov.

Mer information

Martin Tell
Skoladministratör
Uppdaterad: