Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att söka till en högskole- eller folkhögskoleutbildning (eller liknande) i musik. Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår. Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast i årskurs 1 på gymnasiet.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning (1–2 valfria stycken) och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 30 minuter/vecka.
  • Gemensam lektion: 60–90 minuter/8 tillfällen per läsår.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas körer är obligatoriskt för sångare. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Undervisning i biinstrument kan erbjudas vid behov.

Ansökan till Uppsala kulturskolas avancerade program 2023 ska vara kulturskolans expedition tillhanda senast fredag 28 april.

Ansök med denna blankett (PDF, 178 KB)

 

Mer information

Fredrik Ström
Ämnesansvarig UKAP
Uppdaterad: