El Sistema nationalorkester

Plats: Konserthuset, Stockholm

4 november

Tid: 14:00 – 15:00

Elever från El Sistema Stenhagen medverkar i El Sistema nationalorkester.

Fritt inträde.