21 december stängs köerna till piano, gitarr och fiol

21 december stängs de köer som har fler än hundra sökande, det vill säga köerna till piano, gitarr och fiol.

Till hösten 2023 byter Uppsala kulturskola system för administration och bokning av kurser. För att underlätta hanteringen av bytet stänger vi nu möjligheten att ställa sig i kö till de ämnen som i nuläget har mer än hundra sökande, det vill säga köerna till piano, gitarr och fiol.

Det går fortfarande att ställa sig i kö till övriga ämnen.

Senast under maj månad kommer vi att på denna sida informera om hur det nya systemet fungerar. De som står i kö till något ämne på kulturskolan kommer att få informationen mailad till sig.

14 december 2022