Stråkorkestrar

Supersnäckorna (fioler och altfioler)

Repetitionstid: tisdagar kl. 17.15–18.00 i Uppsala kulturskolas körsal 
Ledare: Emma Hessel och Sheshti Johansson
För mer information kontakta: Emma Hessel

Uppstråket (celli)

Repetitionstid: fredagar kl. 16.10–17.00 i Uppsala kulturskolas körsal
Ledare: Anja Fors och Anja Strautmanis
För mer information kontakta: Anja Fors

Lysande stråkar

Vår första orkester med alla stråkinstrument.
Repetitionstid: onsdagar kl. 16.10–17.20 i Nannaskolans aula
Ledare: Ida Andersson, Anja Fors och Mats Jansson
För mer information kontakta: Ida Andersson

Pizzicatterna

Repetitionstid: torsdagar kl. 16.30–17.50 i Nannaskolans aula
Ledare: Sigrid Kroeker och Anja Strautmanis
För mer information kontakta: Anja Strautmanis

Orphei strängar

Repetitionstid: måndagar kl. 17.10–18.50 i Nannaskolans danssal
Ledare: Maria Haasnoot och Elsa Wikström
För mer information kontakta: Maria Haasnoot

Uppsala kulturskolas kammarorkester

Repetitionstid: torsdagar kl. 18.00–19.30 i Nannaskolans danssal
Ledare: Pal Johnson och Elsa Wikström
För mer information kontakta: Elsa Wikström

Uppdaterad: