Ansök till Uppsala kulturskola

Alla barn mellan 6 och 20 år som är folkbokförda i Uppsala kommun är välkomna till kommunens kulturskola. 

Ansökan till Uppsala kulturskola sker via vår e-tjänst eKulturskola, klicka på länken "Ansök" nedan för att komma dit. I eKulturskola kan du som förälder också logga in och se vilka kurser ditt barn deltar i och/eller ansöker till. Klicka på fliken "min sida" för att se aktuella ansökningar. Under "min sida" i eKulturskola kan du också uppdatera dina och ditt barns personuppgifter, till exempel e-postadress och mobiltelefonnummer.

Det är viktigt att e-postadress och mobilnummer är uppdaterade så att våra lärare får tag på er när eleven kommer fram i kön och ska erbjudas en plats.

Platserbjudanden skickas via e-post eller sms.

Observera att du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna ansöka.

I Uppsala kommun finns flera aktörer som erbjuder barn och unga möjlighet att utöva kultur. Flera av dem får stöd till sin verksamhet från kommunen som Gottsunda dans och teater, Studiefrämjandets kulturskola och Österledskyrkans musikskola.

Ansök

Vad händer när jag ansökt?

När du har anmält ditt barn får du ett ködatum, och utifrån ködatumet får alla barn sedan en plats i tur och ordning. Uppsala kulturskola är en populär verksamhet och vi har kö till de flesta av våra instrument. Vissa ämnen är populärare än andra och har därför längre kö. 

När får jag plats?

Vi tar kontakt när en plats blir ledig. Platserbjudanden skickas via e-post eller sms. Det sker oftast vid terminsstart men kan också ske mitt under en termin. Ni har rätt att tacka nej en gång och behålla köplatsen. Andra gången ni tackar nej förlorar eleven sin köplats.

Terminsavgift

När ni har tackat ja till en plats och har fått schematid är ni betalningsskyldiga för hela terminen. När eleven har börjat sin undervisning är denne inskriven tills ni aktivt säger upp platsen. Det innebär att ni måste betala terminsavgiften, om ni inte har avsagt er platsen via eKulturskola innan föregående termins slut.

Se aktuella terminsavgifter här

Köplatser

Varje elev kan stå i kö till maximalt tre olika kurser samtidigt. Varje elev kan dock endast delta i maximalt två kurser, varav maximalt en instrumentkurs. (Enskild sångundervisning räknas som instrument).

Kan jag delta i flera kurser samtidigt?

För att så många barn som möjligt ska få möjligheten att spela hos oss så kan varje elev maximalt delta i två kurser samtidigt, varav maximalt en instrumentkurs. Individuell sångundervisning räknas som instrumentkurs. Dans, teater, kör, bild & form och FMT kan kombineras med instrumentalundervisningen. Observera att familjerabatten endast gäller ett ämne per barn, ytterligare ämne faktureras full avgift. Deltagande i kör är avgiftsfritt för den som spelar instrument.

Kör och orkester

Kör och orkester räknas som tilläggsundervisning och är kostnadsfritt för elever som spelar ett instrument hos oss. Elever kan även delta i kör separat. För information om avgift för endast kör se rubriken "avgifter" i högerspalten.

Byta kurs

Elev får börja i den kurs hen har ansökt till där det först blir en plats ledig. Om kursen inte är elevens förstahandsval kan hen fortsätta stå kvar i kön till sitt förstahandsval. Eleven kan också ansöka till en annan kurs medan hen deltar i en kurs. Vid ansökan om byte av ämne kan eleven få tillgodräkna sig tidigare kötid. Kontakta expeditionen för att registrera tidigare kötid vid önskemål om byte. Byte av kurs sker endast vid terminsskifte.

Kulturskolans expedition

Angus Keay/Martin Tell
Skoladministratör
Uppdaterad: