Information till elever och föräldrar

Välkommen till Uppsala kulturskola. Här hittar du viktig information om skolan och våra kurser.

eKulturskola

I vår e-tjänst eKulturskola kan du som förälder logga in och se vilka kurser ditt barn deltar i och/eller ansöker till. Klicka på fliken "min sida" för att se aktuella ansökningar. Under "min sida" i eKulturskola kan du också uppdatera dina och ditt barns personuppgifter, till exempel e-postadress och mobiltelefonnummer.Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter till er så att vi kan nå ut med viktig information, som till exempel inställda lektioner, extra repetitioner inför framträdanden och liknande.

Klicka här för att skapa ett användarkonto eller logga in i eKulturskola 

Lov och ledigheter

Uppsala kulturskolas läsår och lovdagar följer grundskolans verksamhet.

Frånvaro från lektion

Meddela alltid din lärare direkt per sms eller telefon vid sjukdom/förhinder. Om du inte får tag på läraren, ring expeditionen på 018-727 20 87.

Inställda lektioner

Vid inställd lektion skickas sms till mobilnummer och/eller e-postadresser som finns registrerade i eKulturskola. Håll kontaktuppgifterna uppdaterade. Vi har en garanti på minst 28 lektionstillfällen per läsår. Inställda lektioner utöver detta ersätts inte.

Lektionsgaranti 

Vi garanterar minst 28 tillfällen per läsår (gäller ej FMT). Eventuella inställda lektioner ersätts inte så länge garantin uppfylls. Ibland ersätter gemensamma lektioner eller konserter det ordinarie speltillfället. Annan tid och plats kan gälla. Läraren informerar om detta.

Kursavgift

Terminsavgiften återbetalas ej efter terminsstart/schemaläggning. Kostnader för studiematerial tillkommer. Se mer information om avgifter under rubriken "avgifter" i högerspalten.

Familjeavgift

Om fler barn i samma familj deltar i undervisning hos oss är familjeavgiften max 2 100 kr totalt för ett ämne per barn. Instrumenthyra tillkommer. Deltar samma barn i flera kurser tillkommer full avgift för kurs 2.

Avanmälan

Du är antagen till dess du säger upp din plats. Du behöver alltså inte återanmäla dig varje termin. Om du vill sluta måste avanmälan göras i eKulturskola före nästa termins början.Meddela gärna läraren också att du slutar. Avanmälan endast till lärare är inte giltig avanmälan.

Orkester och ensemblespel

Är du intresserad av att spela i orkester eller ensemble? Tala med din lärare. Det är läraren som avgör när det är dags att börja spela i orkester. Vi förväntar oss att den elev som blir uttagen till orkester- eller ensemblespel medverkar, eftersom det är en viktig del av undervisningen.

Studiematerial

Eleven bekostar själv det studiematerial som behövs.

Koder

På vissa dörrar finns kodlås. Lämna inte ut koderna till utomstående.

Parkering

De besökare till kulturskolans lokaler på Skolgatan 51 som vill parkera hänvisas till Österplan (på andra sidan järnvägen, gångtunnel finns). Det är inte tillåtet att parkera på skolgården.

Uppehåll

Ta kontakt med expeditionen med alla frågor rörande uppehåll från undervisning på Uppsala kulturskola: 018-727 20 87, kulturskolan.expeditionen@uppsala.se

Mer information

För information om avgifter, instrumentuthyrning, garanti och avanmälan se respektive rubrik i högerkolumnen.

Uppdaterad: