Frågor och svar

Här hittar du våra svar på de vanligaste frågorna. Vi har delat in dem i ämnen för att du lätt ska hitta det du undrar över. Om du inte får svar på din fråga är du välkommen att kontakta expeditionen: 018–727 20 87 eller kulturskolan.expeditionen@uppsala.se.

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPDATERING


Innan du har skickat in din anmälan


När kan man börja på kulturskolan?

Det beror på ämnet, här nedan ser du från vilket år vi tar emot anmälningar inom olika ämnen. Eleven kan ansöka från januari det år hen uppnår den angivna åldern.

  • 6 år: dans, teater, altfiol, althorn, cello, fiol, kontrabas, musiklek/rytmik och FMT (funktionsinriktad musikterapi)
  • 7 år: baryton, bild & form, blockflöjt, elbas, gitarr, gitarr i grupp, klarinett, nyckelharpa, piano, trumpet och tvärflöjt 
  • 8 år: fagott, harpa, oboe, saxofon, slagverk och kör
  • 9 år: elgitarr, eufonium, tuba och valthorn
  • 11 år: sång

Vem får gå på Uppsala kulturskola?

Alla som är folkbokförda i Uppsala kommun i åldrarna 6 till 20 år.

 

Hur gör man för att anmäla sig till en kurs?

Under vårterminen 2023 byter Uppsala kulturskola elevsystem/anmälningssystem. Mer information kommer.


Kan man prova olika instrument/ämnen innan man anmäler sig?

Ja, vi har öppet hus, där eleverna har möjlighet att prova olika instrument. När det är aktuellt hittar du datum och tider på vår hemsida.

Kan man hyra instrument?

Ja, vi hyr ut vissa instrument, men man måste vara elev hos oss för att få hyra.
Du hittar mer information om instrumenthyra via denna länk


Om lektionerna


Får man igen en lektion vid sjukdom?

Om läraren är sjuk får eleverna i de flesta fall en vikarie. Om en lektion ändå måste ställas in tas lektionen INTE igen så länge lektionsgarantin om 28 lektioner/läsår uppfylls. Om ditt barn själv blir sjuk har vi ingen möjlighet att ge igen lektionen.

Hur många lektioner är det per termin?

Vi följer grundskolans läsår, det innebär att vi i snitt har 18 lektioner per termin. Vi har en garanti på 28 gånger per läsår.

Får man göra uppehåll?

Ja, men endast vid utlandsstudier och långvarig sjukdom. 

Hur lång är lektionstiden?

En individuell lektion är alltid minst 20 minuter per vecka och en lektion i grupp är minst 30 minuter. Lektionerna i dans och teater är 45–60 minuter långa.

Kan man byta lärare om det inte fungerar som man har tänkt sig?

Ja, men bara vid terminsstart och av speciella skäl. Kontakta expeditionen för information.


Information om avgifter och fakturafrågor

Vad kostar instrumenthyran?

Vad innebär terminsavgiften?

När ditt barn har blivit schemalagd och kommer på första lektionstillfället är du betalningsskyldig för hela terminen.

Vart vänder man sig för fakturafrågor?

Till kulturskolans expedition, ring 018 – 727 20 87 eller skicka e-post till kulturskolan.expeditionen@uppsala.se.

Får man betala en lägre avgift om man börjar senare på terminen?

Om man börjar senare än halvvägs in i terminen betalar man halv avgift. Detta gäller dock inte kör.


När ditt barn vill ta ett steg till


När får man börja i orkester?

I de flesta fall från andra terminen, men det är läraren som avgör.
Läs mer om våra orkestrar här.

När får man börja i kör?

Från den termin du börjar i åk 2. 
Läs mer om våra körer här.

Vad är Uppsala kulturskolas avancerade program?

En möjlighet för den som vill satsa på musiken, med extra lektionstid, teori och biinstrument. Man kan tidigast börja inför årskurs 1 på gymnasiet. 
Läs mer om avancerade programmet här.

Uppdaterad: