FMT-metodens hälsofrämjande program med musik som medel

Trummor används i Funktionsinriktad musikterapi.

FMT-metodens hälsofrämjande program är ett funktionsinriktat handlingsbaserat program för främjande av naturlig utveckling genom ickeinstruerad rörelseutveckling, med FMT-metoden som interventionsverktyg. Programmet är ickeverbalt och ges endast individuellt. Bokstäverna FMT i FMT-metoden står för Function oriented acoustic Melody signal Tool. Återkommande melodisignaler på ett akustiskt piano används av den funktionsinriktade utvecklingsspecialisten. Individen agerar i förhållande till särskilt anpassade trummor och cymbaler.

Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadotte-hemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för det funktionsinriktade utvecklingsfrämjande programmet är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.

FMT-programmet bidrar till kulturnämndens verksamhetsplan i Uppsala kommun när det gäller det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, utvecklandet av aktiviteter för att stärka individen och minska social oro samt ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det går att anmäla sig från 6 års ålder. Du kan gå på FMT-programmet samtidigt som du är elev i ett annat ämne.

Sök lediga platser i kulturskolans kurskatalog

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Uppdaterad: