Uppsala kulturskola

Välkommen till Uppsala kulturskola!

Uppsala kulturskola är en del av kulturförvaltningen i Uppsala kommun. Vi erbjuder undervisning i bild & form, dans, film, musik (instrumentalundervisning, sång, kör och orkester), kreativt skrivande och teater för barn och ungdomar mellan 6–20 år som är folkbokförda i Uppsala kommun. Oavsett vilken grund- eller gymnasieskola du går på kan du delta i vår undervisning som huvudsakligen sker på den fria tiden.

Vi finns i centrala Uppsala i egna lokaler och på ett 40–tal platser, främst i skolor, runt om i kommunen. Våra 90 pedagoger är högskoleutbildade och undervisar individuellt och i grupp beroende på ämne, nivå och ålder i nära dialog med eleven.

Inom ämneskurserna har vi 3 200 elevplatser och vi genomför runt 100 föreställningar och konserter per år.

I Stenhagen, Gottsunda och Sävja finns El Sistema, en orkesterskola för elever i årskurs F–5, där man förutom att spela och sjunga tillsammans har familjeträffar och möter professionella musiker från Musik i Uppland regelbundet. Läs mer om El Sistema

Stråkklass i Valsätra, brasslek i Stordammen och dans i Eriksbergsskolan är andra exempel på verksamhet vi bedriver i samarbete med kommunens grundskolor.

Projektet "Kulturskolan kommer" genomförs med medel från Kulturrådet. Huvudinriktning är att besöka skolklasser med musik och sång och avsluta med en föreställning. Hittills har vi på detta sätt nått över 2000 elever i grundskolan.  

Vi hoppas att du ska trivas och vara kvar länge hos oss. Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter eller frågor.

Ella-Kari Norberg
kulturskolechef