Hälsofrämjande grupprogram för 6-åringar med musik som medel

Det hälsofrämjande grupprogrammet för 6-åringar är ett tjugo minuter upplevelsebaserat program för främjande av naturlig utveckling. Via sång och icke-instruerad rörelse, med FMM-metoden som interventionsverktyg, stärks individens funktionsnivå och välbefinnande. Programmet är ickeverbalt och ges i mindre grupp. Kulturskolans funktionsinriktade utvecklingsspecialist använder återkommande melodier på ett akustiskt piano. 

Bokstäverna FMM i FMM-metoden står för Function oriented Movement and acoustic Melody signal tool. Genom FMM-metoden, skapad på 1980-talet av Lasse Hjelm, stimuleras individens helhetsutveckling.

Utommusikaliska mål:

  • Stödja barnens helhetsutveckling.
  • Stärka barnens motoriska utveckling och koordinationsförmåga.
  • Stärka barnens perceptuella utveckling.
  • Utveckla barnens fantasi och uttrycksförmåga.

Musikaliska mål:

  • Skapa en positiv attityd till musik.
  • Stimulera barnens musikintresse.
  • Ge barnen delaktighet i det kulturella livet. 

Det går att anmäla sig från det år man fyller 6 år. Du kan gå på FMM-programmet samtidigt som du är elev i ett annat ämne.

Uppdaterad: