Stråkinstrument

Lärare i stråkinstrument vid Uppsala kulturskola.
Lärare i stråkinstrument, stående (från vänster): Anna Shvedchikova, Maria Haasnoot, Edward Anderzon, Fredrik Ström, Ida Andersson, Emma Hessel, Pal Johnson, Caroline Eriksson, Sigrid Kroeker och Elsa Wikström. Knästående (från vänster): Nina Granat, Anja Strautmanis och Anja Fors.

Uppsala kulturskola erbjuder undervisning på följande stråkinstrument:

Altfiol (från 6 år)

Altfiolen, eller violan som den också kallas, är fiolens storasyster. Den har en större kropp och klangen är djupare och mörkare. Att spela altfiol skiljer sig inte så mycket mot att spela fiol förutom storleken och att altfiolen har en egen klav för sina noter. Man kan, precis som på fiol, spela all sorts musik på altfiolen. Den har en given plats i en stråkorkester tillsammans med fiol, cello och kontrabas och är ett av instrumenten i en stråkkvartett.

Cello (från 6 år)

Cello, eller violoncell som den också kallas, ligger tonmässigt nära människorösten. I orkestersammanhang har det en viktig roll både som soloinstrument och som ackompanjemangsinstrument. Cellon ingår också som ett av instrumenten i en stråkkvartett.

Fiol (från 6 år)

Fiol, eller violin som den också heter, är ett instrument som förekommer i många olika sorters musik, bland annat folkmusik, klassisk, pop och jazz. Det är ett viktigt orkesterinstrument och soloinstrument.

Kontrabas (från 6 år)

Kontrabasen är det största av stråkinstrumenten och har också den mörkaste klangen. Den passar utmärkt som orkesterinstrument eller i mindre ensembler och band, men naturligtvis finns det även musik som är skriven för solobas. Ofta ser man kontrabasen i klassiska symfoniorkestrar och inom jazzen.

Nyckelharpa (från 7 år)

Nyckelharpan är ett svenskt folkmusikinstrument. Man spelar med en kort stråke och trycker på så kallade nycklar för att få fram olika toner. Uppland är det landskap i Sverige där nyckelharpan är vanligast, men instrumentet spelas i hela landet och även i andra länder. Nyckelharpan har på senare tid fått ett bredare användningsområde och förekommer även i musikstilar som pop och jazz.

Sök lediga platser i Uppsala kulturskolas kurskatalog

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka. 

Uppdaterad: