Ämnen

Uppsala kulturskolas personal
Uppsala kulturskolas personal. 

Uppsala kulturskola erbjuder undervisning i bild & form, dans, musik (olika instrument och kör- och orkesterverksamhet) och teater. Undervisningen riktar sig till Uppsalas barn och ungdomar i åldrarna 6–20 år.

Uppdaterad: