Våra kurser

Uppsala kulturskola har kurser i bild & form, dans, musik (instrument samt kör- och orkesterverksamhet) och teater. Dessutom kan vi erbjuda FMT-metodens hälsofrämjande program, Funkisverksamhet och Hälsofrämjande grupprogram för 6-åringar, samt Kulturis, som är kostnadsfri kulturverksamhet i anslutning till skoldagens slut.

Undervisningen riktar sig till Uppsalas barn och ungdomar i åldrarna 6–20 år.