Erasmus+ 2024

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en budget på cirka 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands. Uppsala kulturskola har beviljats medel ur Erasmus+ till två utbytesprogram under 2024, och vi kommer dessutom att vara värd för ett tredje utbytesprogram i april 2024. Projekten genomförs i samarbete med Leo Kestenberg Musikschule, Tyskland och Conservatorio Profesional de Música de Vigo, Spanien.

Piano Without Borders

Partner: Leo Kestenberg Musikschule, Berlin (Tyskland)

Deltagare: 16 pianospelande ungdomar i åldrarna 13 till 19 år.

Projektets mål/syfte:

Målet är att skapa ett forum där unga kan diskutera förutsättningar och begränsningar i sitt musikskapande, men också bredare frågor, som kulturella och existentiella ämnen. Vi avser att ge ungdomarna verktygen för detta, men vi vill också låta dem skapa sina egna verktyg för att kunna genomföra detta projekt på sina egna villkor. Följande punkter utformar målen för detta projekt:

 1. Musikalisk och konstnärlig utveckling.
 2. Socialt och kulturellt utbyte.
 3. Bygga ett livslångt lärande.

Projektets huvudaktiviteter:

Projektet kommer att äga rum under 2024. Det inleds med digitala möten och ett pågående utbyte mellan ungdomarna, inför de fysiska träffarna. Två planeringsträffar mellan gruppledarna kommer att ske i förväg (en i Tyskland, en i Sverige), för att säkerställa allt inför ungdomsutbytet.

Två veckolånga, fysiska träffar kommer att genomföras: en på våren vid Uppsala kulturskola, och den andra på hösten vid Leo Kestenberg Musikschule. Under utbytet kommer det att finnas ett schema med pianoworkshops, individuella lektioner, grupplektioner och konserter med alla ungdomar. Musicerandet balanseras med sociala och kulturella aktiviteter.

Musical Exchanges Without Borders

Partner: Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Spanien)

Deltagare: Fem lärare (altfiol, cello, fiol, gitarr och klarinett).

Projektets mål/syfte:

Projektets mål är att få nya färdigheter och kompetenser inom specifika ämnen och områden i vårt arbete med ungdomar. Genom jobbskuggning och möten kommer vi att använda oss av datainsamling och delning, jämförelse, granskning och förnyelse, samt en pedagogisk, didaktisk, metodisk reflektion angående vårt gemensamma arbete med ungdomar, och med hänsyn till följande:

 1. Orkester och ensemblenivåer – från nybörjare till avancerad.
 2. Ensemble- och kammarmusik och tillhörande undervisningssystem.
 3. Kulturspecifik repertoar, läromedel och litteratur.
 4. Organisatoriska och förberedande tekniker gällande undervisning av ungdomar.
 5. Organisatoriska och förberedande tekniker gällande ackompanjemang av ungdomar.
 6. Digitala verktyg.
 7. Läromedel, notskrift, litteratur och bibliotek.
 8. Strategier för inkludering och mångfald.
 9. Inflytande och demokratisk röst.
 10. Miljövänliga metoder.
 11. Den lokala kulturen, historiken, konsten och tillhörande aktiviteter av relevans för att arbeta med unga människor.
 12. Varför våra organisationer finns och vårt sammanhang i lokalsamhället.
 13. Undersöka och diskutera organisationernas sammanhang i kulturlivet och den roll lärarna har i lokalsamhället.

Projektets huvudaktiviteter:

Projektet kommer att äga rum under 2024. Det inleds med digitala möten och ett pågående utbyte mellan lärarna, inför den fysiska träffen. En planeringsträff kommer att ske på våren i Vigo, Spanien, och en veckolång, fysisk träff kommer att genomföras under hösten på Conservatorio Profesional de Música de Vigo, Spanien.

KA121

Uppsala kulturskola är värd för ett KA121-projekt, 8–19 april.

Partner: Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Spanien)

Deltagare: Tre elever (gitarr, piano och saxofon) från Conservatorio Profesional de Música de Vigo besöker Uppsala kulturskola tillsammans med skolans studierektor.

Projektets huvudaktiviteter:

Projektet kommer att äga rum under våren 2024. Det inleds med förberedande digitala möten. Under besöket kommer det att finnas ett schema med lektionsbesök, individuella lektioner, grupplektioner och konserter. Musicerandet balanseras med sociala och kulturella aktiviteter.                   

Conservatorio Profesional de Música de Vigo
Leo Kestenberg Musikschule

Mer information

Angus Keay
Erasmusansvarig
Uppdaterad: