Uppsala Summerchestra

Sommarjobba som musiker!

Tidigare upplaga av Uppsala Summerchestra.

Du som går i årskurs 9 och spelar ett instrument eller sjunger kan ansöka om sommarjobb i Uppsala Summerchestra! Orkestern är ett samarbete mellan Uppsala kulturskola och arbetsmarknadsenheten (som arrangerar kommunens feriearbeten för unga).

Uppsala kulturskola sätter ihop en orkester som ska jobba tillsammans under tre veckor i slutet av sommaren. Orkestern spelar främst på äldreboenden, men även på andra platser i kommunen.

För att ha en chans att bli uttagen till orkestern bör du kunna läsa noter och vara bekväm med det instrument du spelar. Ansökan sker i februari via Uppsala kommuns centrala ansökan om sommarjobb för elever i årskurs 9: Sommarjobb i Uppsala kommun

Mer information

Oskar Forsberg
Orkesterledare
Uppdaterad: