Piano

Pianoundervisningen sker enskilt eller i grupp (4–6 elever) och anpassas till varje elev. Undervisningen sker på akustiskt piano och det är viktigt att eleven har ett piano hemma att öva på mellan lektionerna. I nybörjarstadiet är målet att kunna spela kortare melodier med ackompanjemang, lära sig läsa noter, spela på gehör och träna rytmik. Samtidigt utvecklar vi också elevens förmåga till musikaliskt uttryck. Samtliga pianolärare har pedagogisk utbildning på högskolenivå och är verksamma inom flera olika genrer, till exempel klassisk musik, pop, visor, jazz, folkmusik och improvisation.

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Ansök här

Pianolärare vid Uppsala kulturskola (från vänster): Anette Müller-Roos, Svetlana Opman, Andreas Kreuger, Mats Jansson, Kristofer Morhed, Martin Tell, Ann-Kristin Liljenström, Stellan Alneberg, Kristina Karselyte, Lilia Sukiasyan, Susan Yondt, Aldona Gassowski, Eva Sonefors och Gerd Simonson-Grahn. 

Uppdaterad: