El Sistema

El Sistema Uppsala är en del av Uppsala kulturskola. Verksamheten startade hösten 2015 på Östra och Västra Stenhagenskolan. Hösten 2018 utökades verksamheten till att omfatta Treklangens skola i Gottsunda och hösten 2020 började vi med El Sistema på Stordammens skola i Sävja.

Lärare i El Sistema.
Lärare i El Sistema, stående från vänster: Jenni Lamminen, Dorota Wrzosek-Frick, Arvid Hedrenius, Ingrid Sivard, Markus Ahlberg och Anna Shvedchikova. Knästående från vänster: Mikaela Tännerus Baltzari, Peter Boivie och Nina Granat. 

Bakgrund

El Sistema grundades 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu, och dess främsta syfte var att påverka utsatta barns framtid. De får en möjlighet att sjunga i kör eller spela ett valfritt instrument i orkester under ledning av erfarna lärare. Mottot är att musiken, genom strukturerad gruppundervisning och familjernas engagemang, ska främja barnens sociala och kognitiva utveckling och leda till en bättre framtid och större chanser till ett bättre liv.
Idag finns El Sistema i 70 nationer i världen. I Sverige är 101 kulturskolor, skolor och förskolor engagerade i El Sistema, med 29 professionella orkestrar och körer som samarbetspartners.

El Sistema i Uppsala startade som ett projekt inom Uppsala kulturskola hösten 2015, i förskoleklasser på Östra och Västra Stenhagenskolan. Den politiska tanken med projektet var att kulturskolans verksamhet skulle nå nya elevgrupper, som vanligen inte sökte sig till kulturskolan.

Nära samarbete med skolan

För att verksamheten ska nå alla barn i det aktuella området är det viktigt att undervisningen sker under den ordinarie skoltiden, vilket förutsätter ett nära samarbete med den aktuella skolan. 

Orkesterskola

El Sistema finns alltså i många städer i Sverige, men verksamheten ser olika ut på olika platser eftersom man anpassar upplägget utifrån de förutsättningar som finns. Grundidén är att eleverna ska få gruppundervisning i orkesterinstrument, med målet att bilda orkestrar och att främja barnens sociala och kognitiva utveckling.

El Sistemas undervisning

Den obligatoriska El Sistema-undervisningen pågår i två till tre år (beroende på upplägget i de enskilda skolorna) tills eleven slutar i årskurs 2. Instrument introduceras i årskurs 1, och eleverna får till och med årskurs 2 prova att spela minst två orkesterinstrument samt uppleva att framträda som både kör och orkester tillsammans med lärare och gästande musiker. 

I Stenhagen arbetar vi med trombon, trumpet, cello och fiol. I Gottsunda är det blockflöjt, klarinett och tvärflöjt som gäller och i Sävja ligger fokus på körsång och rösten som instrument.

Årskurs 3–5

Från årskurs 3 är undervisningen frivillig och förlagd till fritidstid. Eleven specialiserar sig då på ett instrument.

Professionella förebilder

Professionella förebilder är en viktig del av El Sistema och eleverna får bland annat träffa en professionell orkester och får besök av till exempel Linnékvintetten och Trio X, båda från Musik i Uppland.

Familjen viktig

El Sistema riktar sig till både barn och föräldrar, eftersom barnens lärande påverkas mycket av föräldrarnas engagemang. Vi bjuder därför in till familjeträffar en gång i månaden, där elever, föräldrar och syskon sjunger, spelar och dansar gemensamt, under ledning av El Sistema-pedagogerna. 

Avgiftsfri undervisning

Undervisningen i El Sistema är avgiftsfri och erbjuds alla barn som går på de skolor där vi har El Sistema.

Övergång till kulturskolans övriga verksamhet

För de elever som vill fördjupa sina instrumentkunskaper finns alltid möjlighet att ansöka till kulturskolans avgiftsbelagda kursutbud. De kan då tillgodoräkna sig den tid de spelat i El Sistema och därigenom snabbare få plats på individuell undervisning i det aktuella instrumentet.

Mer information

Dorota Wrzosek-Frick
Enhetschef El Sistema
Uppdaterad: