Ledning och administration

Administrationen vid Uppsala kulturskola.Administrationen vid Uppsala kulturskola (från vänster): Åsa Grentzelius (biträdande kulturskolechef), Angus Keay (skoladministratör), Martin Tell (skoladministratör), Fredrik Ström (skoladministratör), Ferkó Matolcsi (tekniker) och Ella-Kari Norberg (kulturskolechef).

Kulturskolechef

Ella-Kari Norberg

Biträdande kulturskolechef

Åsa Grentzelius

Enhetschef El Sistema

Dorota Wrzosek-Frick

Skoladministratör

Angus Keay

Skoladministratör

Fredrik Ström

Skoladministratör

Martin Tell

Tekniker

Ferkó Matolcsi

Tekniker

Niklas Johansson
Uppdaterad: