Att sluta i Uppsala kulturskola

Elev som är antagen till Uppsala kulturskola får i slutet av terminen erbjudande om att fortsätta undervisningen kommande termin. För att behålla platsen måste elev tacka ja till erbjudandet innan sista svarsdatum. Om elev inte svarar på erbjudandet erbjuds platsen till annan elev. Avanmälan kan också ske under termin och görs i Studyalong.  

Observera att om du hyr ett instrument av kulturskolan så skall detta återlämnas i samband med kursavslutet. Kontakta tekniker Ferkó Matolcsi: 018-727 20 81, ferko.matolcsi@uppsala.se, för att boka tid för återlämning.

Om du inte har talat med din lärare om att du tänker sluta, så uppskattar läraren om du också meddelar henne/honom att du slutar.

Uppsala kulturskolas expedition

Cecilia Ström/Martin Tell
Skoladministratör

Telefontider

Måndag–torsdag: kl. 09.30–12.00
Fredag: kl. 10.00–12.00

Uppdaterad: