Lunchkonsert

Plats: Uppsala missionskyrka

23 november

Tid: 12:00 – 12:45

Fritt inträde.

Anordnas i samarbete med Uppsala missionsförsamling.