Barnkörkonsert

Plats: Nannaskolans aula

27 maj

Tid: 12:30 – 13:00

Välkommen på konsert med körerna Grönsångarna och Lärkorna!

Fritt inträde.

Uppsala kulturskolas festivalvecka
22–29 maj